Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Rydebäck N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rydebäck N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rydebäck N 1440 10,0% 38,8% 20,5% 30,7% 6,4% 49,4% 50,6% 1,0% 2,1%
Summa 1440 10,0% 38,8% 20,5% 30,7% 6,4% 49,4% 50,6% 1,0% 2,1%

http://www.val.se