Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Rydebäck S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rydebäck S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rydebäck S 1538 9,3% 39,2% 21,2% 30,3% 5,7% 48,8% 51,2% 0,7% 2,3%
Summa 1538 9,3% 39,2% 21,2% 30,3% 5,7% 48,8% 51,2% 0,7% 2,3%

http://www.val.se