Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Gantofta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gantofta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gantofta 1115 13,0% 38,1% 25,0% 23,9% 5,1% 51,7% 48,3% 1,0% 1,6%
Summa 1115 13,0% 38,1% 25,0% 23,9% 5,1% 51,7% 48,3% 1,0% 1,6%

http://www.val.se