Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Vallåkra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vallåkra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vallåkra 1008 14,2% 32,5% 28,0% 25,3% 7,7% 50,3% 49,7% 1,2% 1,6%
Summa 1008 14,2% 32,5% 28,0% 25,3% 7,7% 50,3% 49,7% 1,2% 1,6%

http://www.val.se