Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Rydebäck M

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rydebäck M

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rydebäck M 1707 13,2% 37,4% 16,8% 32,7% 3,0% 46,2% 53,8% 0,9% 1,6%
Summa 1707 13,2% 37,4% 16,8% 32,7% 3,0% 46,2% 53,8% 0,9% 1,6%

http://www.val.se