Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Fredriksdal V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fredriksdal V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fredriksdal V 1371 19,3% 24,0% 20,3% 36,5% 6,9% 46,9% 53,1% 0,5% 4,6%
Summa 1371 19,3% 24,0% 20,3% 36,5% 6,9% 46,9% 53,1% 0,5% 4,6%

http://www.val.se