Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Fredriksdal Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fredriksdal Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fredriksdal Ö 1153 21,6% 29,3% 21,0% 28,1% 7,5% 45,1% 54,9% 0,9% 4,7%
Summa 1153 21,6% 29,3% 21,0% 28,1% 7,5% 45,1% 54,9% 0,9% 4,7%

http://www.val.se