Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Drottninghög Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Drottninghög Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Drottninghög Ö 1035 23,9% 36,9% 23,1% 16,1% 11,0% 47,3% 52,7% 0,5% 5,2%
Summa 1035 23,9% 36,9% 23,1% 16,1% 11,0% 47,3% 52,7% 0,5% 5,2%

http://www.val.se