Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Drottninghög V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Drottninghög V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Drottninghög V 866 22,6% 35,3% 20,2% 21,8% 9,6% 47,7% 52,3% 0,6% 10,0%
Summa 866 22,6% 35,3% 20,2% 21,8% 9,6% 47,7% 52,3% 0,6% 10,0%

http://www.val.se