Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Dalhem-Källstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dalhem-Källstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalhem-Källstorp 1261 20,7% 31,2% 26,3% 21,8% 7,9% 50,4% 49,6% 0,3% 3,3%
Summa 1261 20,7% 31,2% 26,3% 21,8% 7,9% 50,4% 49,6% 0,3% 3,3%

http://www.val.se