Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Dalhem S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dalhem S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalhem S 1227 22,2% 40,3% 21,4% 16,1% 7,3% 48,3% 51,7% 0,6% 2,4%
Summa 1227 22,2% 40,3% 21,4% 16,1% 7,3% 48,3% 51,7% 0,6% 2,4%

http://www.val.se