Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Brohult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brohult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brohult 1140 15,7% 27,4% 23,7% 33,2% 5,8% 48,9% 51,1% 0,9% 2,5%
Summa 1140 15,7% 27,4% 23,7% 33,2% 5,8% 48,9% 51,1% 0,9% 2,5%

http://www.val.se