Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lundsbäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundsbäck

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundsbäck 1235 21,8% 37,3% 21,1% 19,8% 8,0% 49,6% 50,4% 0,6% 4,9%
Summa 1235 21,8% 37,3% 21,1% 19,8% 8,0% 49,6% 50,4% 0,6% 4,9%

http://www.val.se