Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Centrum Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum Väster

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum Väster 1414 19,1% 30,8% 22,1% 28,0% 6,6% 49,1% 50,9% 0,5% 1,9%
Summa 1414 19,1% 30,8% 22,1% 28,0% 6,6% 49,1% 50,9% 0,5% 1,9%

http://www.val.se