Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Karlsro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Karlsro

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlsro 1537 18,5% 26,4% 21,9% 33,2% 6,5% 49,3% 50,7% 0,5% 1,0%
Summa 1537 18,5% 26,4% 21,9% 33,2% 6,5% 49,3% 50,7% 0,5% 1,0%

http://www.val.se