Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Rönneberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rönneberga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rönneberga 1494 19,1% 33,9% 26,0% 21,0% 6,0% 51,6% 48,4% 0,9% 2,5%
Summa 1494 19,1% 33,9% 26,0% 21,0% 6,0% 51,6% 48,4% 0,9% 2,5%

http://www.val.se