Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Väster

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Väster 1646 14,5% 29,0% 25,1% 31,5% 7,5% 49,8% 50,2% 0,7% 1,3%
Summa 1646 14,5% 29,0% 25,1% 31,5% 7,5% 49,8% 50,2% 0,7% 1,3%

http://www.val.se