Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Berga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Berga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 1094 18,6% 32,2% 26,4% 22,8% 7,1% 50,7% 49,3% 0,5% 2,2%
Summa 1094 18,6% 32,2% 26,4% 22,8% 7,1% 50,7% 49,3% 0,5% 2,2%

http://www.val.se