Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1417 28,2% 27,4% 15,9% 28,5% 6,5% 46,3% 53,7% 0,3% 3,2%
Summa 1417 28,2% 27,4% 15,9% 28,5% 6,5% 46,3% 53,7% 0,3% 3,2%

http://www.val.se