Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Skarhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skarhult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skarhult 1099 14,6% 36,2% 26,0% 23,1% 5,9% 53,0% 47,0% 1,1% 1,6%
Summa 1099 14,6% 36,2% 26,0% 23,1% 5,9% 53,0% 47,0% 1,1% 1,6%

http://www.val.se