Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Marieholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Marieholm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Marieholm 1409 17,4% 35,5% 26,7% 20,4% 6,2% 50,8% 49,2% 0,9% 1,8%
Summa 1409 17,4% 35,5% 26,7% 20,4% 6,2% 50,8% 49,2% 0,9% 1,8%

http://www.val.se