Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Getterön-Norrdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Getterön-Norrdal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Getterön-Norrdal 2063 20,3% 26,8% 23,7% 29,3% 6,1% 50,1% 49,9% 0,6% 1,8%
Summa 2063 20,3% 26,8% 23,7% 29,3% 6,1% 50,1% 49,9% 0,6% 1,8%

http://www.val.se