Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Brunnsberg-Lugnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brunnsberg-Lugnet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brunnsberg-Lugnet 1506 19,1% 29,8% 27,2% 23,9% 6,2% 48,1% 51,9% 0,5% 1,5%
Summa 1506 19,1% 29,8% 27,2% 23,9% 6,2% 48,1% 51,9% 0,5% 1,5%

http://www.val.se