Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Trädlyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Trädlyckan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Trädlyckan 1471 24,0% 24,8% 24,3% 26,9% 6,6% 48,4% 51,6% 0,3% 0,9%
Summa 1471 24,0% 24,8% 24,3% 26,9% 6,6% 48,4% 51,6% 0,3% 0,9%

http://www.val.se