Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Karlberg-Lilla Träslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Karlberg-Lilla Träslöv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlberg-Lilla Träslöv 1724 20,4% 31,8% 23,7% 24,1% 7,9% 49,5% 50,5% 0,5% 1,7%
Summa 1724 20,4% 31,8% 23,7% 24,1% 7,9% 49,5% 50,5% 0,5% 1,7%

http://www.val.se