Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Håsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Håsten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Håsten 1677 17,5% 34,6% 23,6% 24,3% 6,9% 49,3% 50,7% 0,7% 2,0%
Summa 1677 17,5% 34,6% 23,6% 24,3% 6,9% 49,3% 50,7% 0,7% 2,0%

http://www.val.se