Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Stenåsa-Äckregården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stenåsa-Äckregården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stenåsa-Äckregården 1649 15,5% 28,1% 26,3% 30,1% 4,5% 47,8% 52,2% 0,5% 1,5%
Summa 1649 15,5% 28,1% 26,3% 30,1% 4,5% 47,8% 52,2% 0,5% 1,5%

http://www.val.se