Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Trönninge-Trönningenäs-Barnabro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Trönninge-Trönningenäs-Barnabro

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Trönninge-Trönningenäs-Barnabro 2304 13,7% 42,8% 22,1% 21,3% 5,3% 50,1% 49,9% 0,1% 1,4%
Summa 2304 13,7% 42,8% 22,1% 21,3% 5,3% 50,1% 49,9% 0,1% 1,4%

http://www.val.se