Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lindberg-Tofta-Bläshammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lindberg-Tofta-Bläshammar

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lindberg-Tofta-Bläshammar 1076 13,8% 41,4% 22,9% 21,9% 6,5% 51,6% 48,4% 0,1% 1,0%
Summa 1076 13,8% 41,4% 22,9% 21,9% 6,5% 51,6% 48,4% 0,1% 1,0%

http://www.val.se