Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Årnäs-Derome-Sällstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Årnäs-Derome-Sällstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Årnäs-Derome-Sällstorp 1682 14,3% 26,1% 29,1% 30,4% 5,3% 51,8% 48,2% 0,2% 1,0%
Summa 1682 14,3% 26,1% 29,1% 30,4% 5,3% 51,8% 48,2% 0,2% 1,0%

http://www.val.se