Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Veddige V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Veddige V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Veddige V 1433 14,7% 27,6% 25,4% 32,4% 6,4% 50,8% 49,2% 0,6% 2,9%
Summa 1433 14,7% 27,6% 25,4% 32,4% 6,4% 50,8% 49,2% 0,6% 2,9%

http://www.val.se