Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Värö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Värö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Värö 1824 13,7% 25,3% 25,1% 35,9% 5,1% 50,1% 49,9% 0,4% 1,6%
Summa 1824 13,7% 25,3% 25,1% 35,9% 5,1% 50,1% 49,9% 0,4% 1,6%

http://www.val.se