Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bua

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bua

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bua 1736 12,3% 29,0% 22,4% 36,2% 5,2% 50,6% 49,4% 0,1% 2,5%
Summa 1736 12,3% 29,0% 22,4% 36,2% 5,2% 50,6% 49,4% 0,1% 2,5%

http://www.val.se