Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kungsäter-Gunnarsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kungsäter-Gunnarsjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsäter-Gunnarsjö 646 9,0% 25,1% 29,1% 36,8% 2,8% 49,7% 50,3% 0,3% 0,6%
Summa 646 9,0% 25,1% 29,1% 36,8% 2,8% 49,7% 50,3% 0,3% 0,6%

http://www.val.se