Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Jonsered-Kåhög-Uddared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Jonsered-Kåhög-Uddared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jonsered-Kåhög-Uddared 1908 16,4% 37,6% 25,6% 20,5% 6,4% 49,3% 50,7% 0,7% 2,1%
Summa 1908 16,4% 37,6% 25,6% 20,5% 6,4% 49,3% 50,7% 0,7% 2,1%

http://www.val.se