Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lexby-Paradiset-Lexbydal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lexby-Paradiset-Lexbydal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lexby-Paradiset-Lexbydal 1617 14,0% 35,7% 25,8% 24,6% 7,1% 49,9% 50,1% 0,7% 2,0%
Summa 1617 14,0% 35,7% 25,8% 24,6% 7,1% 49,9% 50,1% 0,7% 2,0%

http://www.val.se