Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Oluff Nilssons väg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Oluff Nilssons väg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oluff Nilssons väg 1363 28,8% 31,3% 22,1% 17,8% 7,4% 49,2% 50,8% 0,7% 2,1%
Summa 1363 28,8% 31,3% 22,1% 17,8% 7,4% 49,2% 50,8% 0,7% 2,1%

http://www.val.se