Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Skulltorp-Anneberg-Kåbäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skulltorp-Anneberg-Kåbäcken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skulltorp-Anneberg-Kåbäcken 1590 20,3% 32,1% 26,4% 21,3% 8,7% 49,6% 50,4% 0,4% 3,6%
Summa 1590 20,3% 32,1% 26,4% 21,3% 8,7% 49,6% 50,4% 0,4% 3,6%

http://www.val.se