Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Mellby-Finngösa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mellby-Finngösa

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mellby-Finngösa 1581 18,7% 36,7% 25,5% 19,2% 8,5% 51,0% 49,0% 0,5% 2,2%
Summa 1581 18,7% 36,7% 25,5% 19,2% 8,5% 51,0% 49,0% 0,5% 2,2%

http://www.val.se