Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Timmerslätt-Slätten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Timmerslätt-Slätten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Timmerslätt-Slätten 1388 14,3% 36,3% 24,3% 25,1% 6,6% 48,1% 51,9% 0,9% 2,4%
Summa 1388 14,3% 36,3% 24,3% 25,1% 6,6% 48,1% 51,9% 0,9% 2,4%

http://www.val.se