Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Partille centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Partille centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Partille centrum 1397 26,1% 33,4% 18,4% 22,1% 5,8% 49,2% 50,8% 0,6% 2,0%
Summa 1397 26,1% 33,4% 18,4% 22,1% 5,8% 49,2% 50,8% 0,6% 2,0%

http://www.val.se