Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Furulund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Furulund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Furulund 1641 13,3% 27,1% 24,8% 34,8% 6,3% 46,8% 53,2% 0,6% 1,7%
Summa 1641 13,3% 27,1% 24,8% 34,8% 6,3% 46,8% 53,2% 0,6% 1,7%

http://www.val.se