Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kullegården-Frejaplan-Bockemossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kullegården-Frejaplan-Bockemossen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kullegården-Frejaplan-Bockemossen 1658 14,9% 34,7% 27,3% 23,2% 8,6% 50,5% 49,5% 0,8% 3,0%
Summa 1658 14,9% 34,7% 27,3% 23,2% 8,6% 50,5% 49,5% 0,8% 3,0%

http://www.val.se