Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bethalaområdet-Sotenäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bethalaområdet-Sotenäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bethalaområdet-Sotenäs 1721 16,4% 32,0% 29,5% 22,1% 9,4% 50,2% 49,8% 0,5% 2,0%
Summa 1721 16,4% 32,0% 29,5% 22,1% 9,4% 50,2% 49,8% 0,5% 2,0%

http://www.val.se