Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Brattåskärr-Fröjasten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brattåskärr-Fröjasten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brattåskärr-Fröjasten 1647 14,7% 28,8% 22,0% 34,5% 6,0% 46,5% 53,5% 0,5% 2,2%
Summa 1647 14,7% 28,8% 22,0% 34,5% 6,0% 46,5% 53,5% 0,5% 2,2%

http://www.val.se