Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Oxled-Ljungkullen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Oxled-Ljungkullen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oxled-Ljungkullen 1816 20,1% 33,4% 22,8% 23,7% 5,8% 45,6% 54,4% 0,9% 2,5%
Summa 1816 20,1% 33,4% 22,8% 23,7% 5,8% 45,6% 54,4% 0,9% 2,5%

http://www.val.se