Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Soldatheden-Södra Puketorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Soldatheden-Södra Puketorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Soldatheden-Södra Puketorp 1583 14,7% 34,6% 25,5% 25,3% 7,1% 49,5% 50,5% 0,5% 1,7%
Summa 1583 14,7% 34,6% 25,5% 25,3% 7,1% 49,5% 50,5% 0,5% 1,7%

http://www.val.se