Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Vallhamra-Norra Puketorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vallhamra-Norra Puketorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vallhamra-Norra Puketorp 1293 14,9% 36,9% 24,7% 23,5% 7,9% 48,8% 51,2% 0,5% 2,1%
Summa 1293 14,9% 36,9% 24,7% 23,5% 7,9% 48,8% 51,2% 0,5% 2,1%

http://www.val.se