Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra 1462 12,9% 25,4% 30,8% 31,0% 6,6% 50,0% 50,0% 0,5% 1,5%
Summa 1462 12,9% 25,4% 30,8% 31,0% 6,6% 50,0% 50,0% 0,5% 1,5%

http://www.val.se