Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön 1634 12,4% 17,4% 21,4% 48,9% 3,9% 46,3% 53,7% 0,5% 2,4%
Summa 1634 12,4% 17,4% 21,4% 48,9% 3,9% 46,3% 53,7% 0,5% 2,4%

http://www.val.se